KategorieVideo

Droga Przebaczenia – Ekstremalna Droga Krzyżowa (2020)

Droga Przebaczenia – od zranienia do uzdrowienia: rozważania Ekstremalnej Drogi Krzyżowej (2020) przygotowane przez Rejon EDK Bielsko-Biała Beskidy https://beskidy.edk.org.pl

Ekstremalna Droga Krzyżowa: https://edk.org.pl