KategorieVideo

Beatyfikacja Carlo Acutisa


Wśród czterech dekretów, jakie papież Franciszek promulgował w czwartek 5 lipca 2018, znalazł się także ten dotyczący heroiczności cnót Carlo Acutisa (ur. w Londynie 3 maja 1991 – zm. w mieście Monza we Włoszech 12 października 2006), nastolatka naszych czasów, podobnego do wielu innych. Tak jak jego rówieśnicy chodził do szkoły, przebywał wśród przyjaciół, pasjonował się komputerami, a jednocześnie był wielkim przyjacielem Jezusa, powierzając się Dziewicy Maryi.

Czytając jego biografię, można dostrzec w niej stałą aktualność zasad pedagogicznych Księdza Bosko. Carlo Acutis zmarł w wieku 15 lat w następstwie ostrej białaczki, a zaledwie kilka dni przedtem ofiarował swoje życie za papieża i Kościół. Tak go wspomina jego mama Antonia: „Carla można scharakteryzować w ten sposób: Eucharystia jest moją autostradą do Nieba. Mój syn już od dziecka, a zwłaszcza po swojej I Komunii św., prawie codziennie uczestniczył we Mszy św. i odmawiał różaniec, a także nie zapominał o adoracji eucharystycznej. Pomimo tego intensywnego życia duchowego Carlo cieszył się w pełni i w radości swoimi 15 latami, wywierając głęboki wpływ na tych, którzy go znali”. Ten młody człowiek jawi się jako bardzo interesująca i bliska salezjańskiej duchowości pod różnym względem. Emanowały od niego pogoda i spokój. Był chłopcem, który przeżywał z radością swoje „bycie młodym”, swój wiek, bez dramatu, bez napięć, bez lęków. Był szczęśliwy, że jest młodym i dzień pod dniu przyjmował to, co piękne, dobre i nieprzewidziane w jego młodym życiu. Wiarę przeżywał w codzienności, przez swoje obowiązki dotyczące nauki i w życiu modlitwy. Wyróżniał się nadzwyczajnym zainteresowaniem bliźnich: od ludzi spoza Wspólnoty Europejskiej do niepełnosprawnych, od dzieci po żebraków. Wykorzystywał technologie i środki komunikacji społecznej w ewangelizacji, przez co był bardzo poszukiwany, jeśli chodzi o pomoc w obsłudze komputera. Dodatkowo był zawsze dyspozycyjny i starał się dać świadectwo swojej wiary. Mając zaledwie 14 lat, wymyślił i zrealizował wirtualną wystawę, która jeszcze znajduje się w internecie: www.miracolieucaristici.org Carlo Acutis, skończywszy jedynie 15 lat, dołącza do całej rzeszy dzieci i młodzieży, którzy swoim życiem opowiedzieli o pięknie i radości darowania siebie z miłości do Boga i dla dobra bliźniego. Ci, którzy chcą otrzymać o nim informacje i przekazać świadectwo dotyczące życia Carlo Acutisa mogą napisać na adres: info@carloacutis.com – www.carloacutis.com

Uroczystość beatyfikacji czcigodnego Carlo Acutisa.

10 PAŹDZIERNIKA 2020 R.
Bazylika św. Franciszka w Asyżu

Uroczystości przewodniczy Ks. Kard. Agostino Vallini, Legat Papieski dla Bazyliki św. Franciszka w Asyżu.