KategorieVideo

Transmisja uroczystości pogrzebowej śp. ks. Józefa Lisiaka SAC (03.12.2020)

Ks. Józef LISIAK SAC urodził się 4 sierpnia 1918 roku w Sterkrade (od 1929 roku dzielnica miasta Oberhausen), w Nadrenii Północnej-Westfalii, w archidiecezji kolońskiej, w rodzinie górnika Władysława i Antoniny zd. Urbaniak. Tam został ochrzczony 15 sierpnia 1918 roku Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, jego rodzice wrócili do kraju, a on pozostał z dziadkami (ze strony matki) we Francji, w okolicach Lille. Przebywał tam do 1925 roku, by ostatecznie razem z rodzicami przyjechać do Polski i zamieszkać w Broniewie, w pow. Inowrocław, gdzie uczęszczał do szkoły powszechnej. Ojciec jego pracował w tym czasie w policji. 1 września 1932 roku rozpoczął naukę w pallotyńskim gimnazjum w Chełmnie. Tam, we wrześniu 1934 roku, przyjął sakrament bierzmowania. W 1939 roku, po zdaniu matury wstąpił do nowicjatu w Sucharach k. Nakła. Sutannę przyjął 15 sierpnia 1939 roku z rąk radcy generalnego ks. Wojciecha Turowskiego SAC. Na skutek przerwy spowodowanej działaniami wojennymi, musiał 16 października 1940 roku ponownie rozpocząć nowicjat w Wadowicach na Kopcu. Tam też, 15 sierpnia 1942 roku. złożył pierwszą konsekrację na ręce ks. Józefa Wróbla SAC, a wieczną – w Ołtarzewie, 15 sierpnia 1944 roku – na ręce ks. Alojzego Żuchowskiego SAC. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wadowicach na Kopcu (1940-43), w Brodach k. Kalwarii Zebrzydowskiej (1943-45) i w Chełmnie (1945). Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1945 roku w kościele Salezjanów w Krakowie na Dębnikach, z rąk ks. bpa Stanisława Rosponda.

Po święceniach kapłańskich pracował duszpastersko w: Gliwicach (1946-47), Gdańsku – Wrzeszczu (1947-48), jako prefekt w gimnazjum pallotyńskim w Chełmnie (1948-51). W 1951 roku rozpoczął studia biblijne w zakresie egzegezy Nowego Testamentu, na Wydziale Teologii Katolickiej

Uniwersytetu Warszawskiego. Zamieszkał najpierw w Warszawie (1951-52), następnie w Otwocku (1952-54). W Otwocku od 1953 roku był ojcem duchownym alumnów pallotyńskiego studium filozoficznego, a po śmierci mistrza nowicjatu, ks. Leona Cieślaka SAC (15 sierpnia 1953roku), otoczył opieką duchową również nowicjat. W 1954 roku uzyskał stopień magistra teologii na Uniwersytecie Warszawskim.

Kolejnym jego domem pracy było Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie, gdzie przez wiele lat był wykładowcą Pisma Świętego (1954-91) i lektorem języków klasycznych. Pełnił też funkcje prefekta studiów (1956-60), rektora domu i Seminarium (1960-66) oraz pomocniczego ojca duchownego Seminarium (1981-91). Przez cały pobyt w Ołtarzewie był spowiednikiem alumnów i sióstr zakonnych wielu klasztorów w Warszawie i okolicy. Za jego rektorstwa WSD w Ołtarzewie doświadczyło licznych szykan ze strony ówczesnych władz komunistycznych: pojawiały się wizytacje władz państwowych z kuratorium, konfiskaty nieruchomości domu ołtarzewskiego i powoływano alumnów do zasadniczej służby wojskowej. W tym samym czasie Ołtarzew przeżywał radość z wyniesienia na ołtarze św. Wincentego Pallottiego (20 stycznia 1963 roku). Z tej okazji odbyły się obchody kanonizacji (10 lutego 1963 roku) z sumą pontyfikalną, którą odprawił sekretarz Episkopatu Polski, bp Zygmunt Choromański. Innym do niosłym wydarzeniem, które przeżywała wspólnota seminaryjna i cała Polska, były uroczystości 1000-lecia chrztu Polski. W roku 1991 ks. Józef Lisiak wyjechał na Białoruś, gdzie przez dwa lata w Bieniakoniach pracował jako duszpasterz parafialny. W 1993 roku powrócił do Polski i zamieszkał w Wałbrzychu podejmując obowiązki duszpasterza. Dnia 27 maja 2020 roku obchodził tam rzadko przeżywany, brylantowy jubileusz 75-lecia kapłaństwa. Z tej okazji ks. Marek Brożyna SAC przygotował jego biografię pt.: „Brat Józef. Ks. Józef Lisiak SAC” (Wydawnictwo Pallottinum 2020).

Ks. Józef Lisiak SAK zmarł 27 listopada 2020 roku w naszym domu w Wałbrzychu. Przeżył 102 lata, 3 miesiące i 23 dni, w tym 78 lat w konsekracji w Stowarzyszeniu i 75 lat w kapłaństwie. Był trzecim polskim pallotynem, po ks. Stanisławie Martuszewskim SAC i ks. Tadeuszu Płonce SAC, który przekroczył 100 lat życia. W dniu śmierci był najstarszym pallotynem na świecie. Ks. Józef Lisiak SAC „kochał Pismo Święte i był otwarty na działanie Ducha Świętego. Dawał się prowadzić Słowu, zgłębiając je na medytacji, czy czytaniu duchownym. W [Piśmie Świętym] znajdował świadectwa o życiodajnej sile i mocy Słowa. [Podkreślał], że po spotkaniu ze Słowem, życie staje się sensowne i wartościowe. Sam też doświadczał mocy tego Słowa w życiu osobistym, czy w pracy duszpasterskiej” (ks. Zdzisław Szmeichel SAC, maj 2020). Jako kapłan budował innych modlitwą, głębokim przeżywaniem Eucharystii i zawierzeniem Matce Bożej. Był człowiekiem skromnym, ale za to bogatym w wartości duchowe i wiedzę teologiczną.

(Na podstawie opracowania ks. Stanisława Tylusa SAC)